Tarief
Een vrijwillige financiële 
bijdrage 
naar draagkracht 
in de (oude?) sok 
aan de 
kapstok. 
Share by: